AKTUALNOŚCIMiastoPowiatSportRozrywka i kulturaNaukaTurystykaNa SygnaleKącik PrasowyPolityka

Jakie obostrzenia w strefie żółtej, jakie w czerwonej?

Kącik Prasowy

Wprowadzenie żółtej strefy COVID w powiecie ostrowskim wywołało pytania o to jakie obostrzenie aktualnie obowiązują w poszczególnych strefach. Wychodząc naprzeciw tym pytaniom prezentujemy pełne zestawienie aktualnie obowiązujących obostrzeń we wszystkich strefach.

REKLAMA
REKLAMA

W związku ze wzrostem liczby zakażeń COVID-19 Ministerstwo Zdrowia zapowiada zaostrzenie rygorów obowiązujących w poszczególnych strefach w tym m.in. ograniczenie liczebności zgromadzeń i wesel. Zmiany te jednak mają być wprowadzone w połowie października.

Aktualnie lista obostrzeń wygląda następująco: 

Maseczki
Obecnie jest obowiązek:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego;
2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowna odległość 1,5 m;
3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;
4) w obiektach handlowych lub usługowych;
5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.
Strefa Czerwona - Wszędzie maski w przestrzeni publicznej
Strefa Żółta - bez zmian

Handel
Obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.
Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian

Gastronomia 
Obecnie w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.
Strefa Czerwona - 1 osoba na 4 mkw
Strefa Żółta - 1 osoba na 4 mkw 

Wydarzenia sportowe
Obecnie:
1. Piłka nożna i żużel - na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
2. Sport, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Tutaj publiczność na obiektach sportowych musi być odstęp 1,5 m i max. 50% liczby miejsc. Poza obiektami sportowymi bez publiczności.
3. Sport na basenach - co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
4. Sport na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp.
Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.
Widzowie są obowiązani zakrywać usta i nos.
Strefa Czerwona - Bez publiczności
Strefa Żółta - 25% widowni

Kina
Zasady podobne jak przy wydarzenich kulturalnych - 50% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.
Strefa Czerwona - 25% publiczności 
Strefa Żółta - 25% publiczności

Wydarzenia kulturalne
Odbywają się:
 1. w pomieszczeniach pod warunkiem:
a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
Strefa Czerwona - Zakaz
Strefa Żółta - 25%  publiczności
2. na obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:
a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
Strefa Czerwona - Zakaz
Strefa Żółta - 25%  publiczności
3. na otwartej przestrzeni pod warunkiem:
a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw,
b) zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,
c) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.
Nie ma limitu 150 osób.
Strefa Czerwona - Zakaz
Strefa Żółta -  limit 100 osób 

Siłownie 
Na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
Strefa Czerwona - 1 osoba na 10 mkw 
Strefa Żółta - 1 osoba na 7 mkw

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu
Obecnie w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.
Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian

Zgromadzenia
Obecnie jest zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.
Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian

Kościoły
Obecnie
1. Jesli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.
Strefa Czerwona - 50% obłożenia budynku (kościoła)  lub innego obiektu kultu religijnego + obowiązek zakrywania ust i nosa
Strefa Żółta - bez zmian
2. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).
Strefa Czerwona - obowiązek zachowania dystansu 1.5m lub obowiązek zakrywania ust i nosa
Strefa Żółta - bez zmian

Wesela i inne uroczystości „rodzinne”
Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.
Strefa Czerwona - 50 osób, z wyjątkiem obsługi
Strefa Żółta - 100 osób, z wyjątkiem obsługi

Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju
Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa.
Strefa Czerwona - 50 osób, z wyjątkiem obsługi
Strefa Żółta - 100 osób, z wyjątkiem obsługi

Transport zbiorowy
Obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:
a) 100 % liczby miejsc siedzących albo
b) 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych.
Obowiązek zakrywania ust i nosa.
Strefa Czerwona - 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego
Strefa Żółta - bez zmian

Działalność hotelarska
Obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek.
Stosuje się przepisy dotyczące kongresów,basenów, siłowni orazdziałalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.
Strefa Czerwona - bez zmian 
Strefa Żółta - bez zmian 

Organizacja kongresów i targów 
Obecnie jest dopuszczalne:
1) pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc;
Strefa Czerwona - Zakaz 
Strefa Żółta - bez zmian 
2) w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 mkw powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli wymóg zapewniony to nie ma ograniczenia 150 osób.
Strefa Czerwona - Zakaz 
Strefa Żółta - 1 osoba na 4 mkw

Aquaparki i baseny
Obecnie 75% obłożenia obiektu w aquaparkach.
Strefa Czerwona - bez zmian 
Strefa Żółta - bez zmian 

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne
Obecnie jest obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw  powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.
Strefa Czerwona - Zakaz 
Strefa Żółta - 1 osoba na 10 mkw

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska
Obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.
Strefa Czerwona - Zakaz 
Strefa Żółta - bez zmian

Poprawa kondycji fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)
Obecnie pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartej przestrzeni przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.
Strefa Czerwona - zakaz
Strefa Żółta - 25% publiczności
​​​
Kluby nocne, dyskoteki
Obecnie zakaz prowadzenia działalności.
Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian

Transport lotniczy
Obecnie jest obowiązek:
1) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;
2) dezynfekcji statku powietrznego:
a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,
b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,
c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;
3) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian

Opracowano na podstawie informacji dostepnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus

REKLAMA
Darek Potasznik

Udostępnij:


Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz


POLECANE FIRMY

AKTUALNOŚCI

Głosowanie

Zobacz wyniki

KALENDARZ WYDARZEŃ

19
Poniedziałek
Październik 2020
Październik
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
282930
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
imieniny:
Michaliny, Michała, Piotra
REKLAMA