AKTUALNOŚCIMiastoPowiatSportRozrywka i kulturaNaukaTurystykaNa SygnaleKącik PrasowyPolityka

Rada Seniorów – ważne ogniwo polityki społecznej

Miasto

W realizacji polityki społecznej/senioralnej, w tym skutecznego wpływania na wzrost aktywności osób starszych, których liczba stale wzrasta oraz ich włączania do aktywnego życia społecznego miasta, powiatu, województwa i kraju, ważną rolę spełniają Gminne - Miejskie Rady Seniorów. Aktualnie w Polsce jest ich około 350. Jak działają, jak integrują środowiska senioralne w procesie aktywnego i dobrego starzenia się osób w ich jesieni życia?

REKLAMA

Przyjrzymy się temu na przykładzie Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego. 

 

W opinii Józefa Kozana, przewodniczącego rady, pełniącego tę funkcje już drugą kadencję, Rada Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego powołana w roku 2014, jako jedna z pierwszych w Południowej Wielkopolsce, tworzy klimat porozumienia między organizacjami senioralnymi w mieście, aktywizując je we współpracy z władzami samorządowymi miasta i powiatu.

- Jesteśmy jeszcze stale na dorobku – mówi J. Kozan – ale możemy poszczycić się już konkretnymi sukcesami organizacyjnymi i merytorycznymi. Co cieszy, mamy znaczny wkład w opracowanie i realizację programu działań Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na rzecz seniorów na lata 2019-2023 „Ostrów Wielkopolski z sercem dla seniorów”.

 

Rada Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, a jej zadaniem, zgodnie z przyjętym statutem, jest reprezentowanie interesów    i potrzeb starszych mieszkańców miasta wobec władz samorządowych, formułowanie opinii dotyczących strategicznych i bieżących planów rozwoju środowiska lokalnego oraz tworzenie miejskiej polityki senioralnej.

 

W  pierwszej  kadencji,  która trwała  od 29 maja 2014 r. do 5 września  2018 r.  Rada liczyła 8  członków  reprezentujących:  Fundację „Wsparcie”,  Klub Seniora „Optymiści”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,  Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji,  Terenową Organizację Emerytów Kolejowych, Uniwersytet Trzeciego Wieku,  Związek Inwalidów Wojennych.  Funkcję wiceprzewodniczącego  Rady pełnił Lech Topolan, a sekretarza  Krystyna Sikora.

 

W drugiej kadencji, po dokonanych przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego zmianach statutowych, od 24 lipca 2019 roku Rada liczy 15 członków reprezentujących, poza wyżej wymienionymi: Hufiec ZHP, Klub Seniora "Złoty Wiek", Stowarzyszenie Śpiewacze "Lira" i inne środowiska senioralne w mieście. Na funkcję wiceprzewodniczącej powołano Krystynę Sikorę, a na sekretarza Małgorzatę Konowalską.

 

Informacje bieżące o działalności Rady podawane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce Rada Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego, a także na platformie edukacyjnej Wielkopolski e-Senior oraz w czasopismach lokalnych i krajowych. Rada efektywnie współpracuje z redakcjami Głosu Seniora, Gazety Senior, Społeczni.pl, Naszego Rynku, Kuriera Ostrowskiego, TubaOstrowa.pl, TwójOstrów.pl, Ostrów dla Seniora, a także z telewizją kablową PROART (w latach 2019-2020 w mediach tych opublikowano prawie 130 artykułów poświęconych aktywnej i twórczej integracji lokalnego środowiska senioralnego).

Rada w pierwszej kadencji oprócz statutowych kwartalnych posiedzeń organizowała comiesięczne dyżury dla interesantów, organizowała cykliczne spotkania z prezydentami Ostrowa Wielkopolskiego m.in. podczas budowy Galerii OSTROVIA, imprez majOSTaszkowych oraz roboczych w formule narad tematycznych, wydała dwa okolicznościowe  Informatory, współpracowała z Radami Osiedli m.in. w ramach obchodów tradycyjnych świąt i historycznych rocznic, instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Opiniowała m.in. program „Ostrowska Karta Seniora”, Dzienny Dom „Senior – WIGOR”, program „TELEOPIEKI”, Bank Czasu Seniora i Bezpłatne szczepienia dla Seniorów, utworzenie Klubu Seniora oraz program działań Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na rzecz seniorów na lata 2018-2022 pn. Ostrów Wielkopolski z sercem dla seniorów. Na prośbę NIK Delegatury w Poznaniu Rada przedstawiła ocenę usług opiekuńczych świadczonym osobom starszym w miejscu zamieszkania przez MOPS w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Była współorganizatorem i organizatorem imprez środowiskowych: SENIORALIÓW w latach 2014, 2015, 2017 i 2018, a także  SENIORIADY w 2016 oraz OSTROWSKICH DNI SENIORA w 2019.

 

Przedstawiciele Rady reprezentowali środowisko senioralne Ostrowa Wielkopolskiego w konferencjach i spotkaniach szkoleniowych m.in. w I Ogólnopolskim Spotkaniu Rad Seniorów w Sejmie RP, w V Kongresie Obywatel Senior  w Chorzowie, w konferencji Rady seniorów – partnerstwo z samorządem  i  Najpilniejsze potrzeby i oczekiwania seniorów w Polsce w Warszawie, w obradach Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, w II Ogólnopolskim Spotkaniu Rad Seniorów w Warszawie i Legionowie, w konferencji zorganizowanej przez Miejską Radę Seniorów w Poznaniu, w  Wiosennej Szkole Wielkopolskich Rad Seniorów w Rokosowie, w VIII edycji Targów VIVA SENIORZY w Poznaniu, a także w naradach tematycznych w Sejmie RP i w Wągrowcu, w Debacie Senioralnej w Poznaniu, w Międzynarodowej Konferencji Komunalnej Innowacyjny samorząd Ostrowa Wielkopolskiego – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk na arenie międzynarodowej w Forum Synagoga  w Ostrowie Wielkopolskim, w I Forum Wielkopolskich Rad Seniorów w Poznaniu, w II Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów w Krakowie, w Wiosennej Szkole Rad Seniorów  w Białobrzegach, w spotkaniu Wielkopolskich UTW w Skorzęcinie i w Wiosennej Szkole Wielkopolskich Rad Seniorów w Mikorzynie k. Ślesina. Rada Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego jest sygnatariuszem Wielkopolskiego Porozumienia  Rad  Seniorów.

 

Aktywna działalność Rady na rzecz seniorów w ramach realizowanej polityki senioralnej przez władze Ostrowa Wielkopolskiego przyczyniła się do tego, że Koalicja na rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom przyznała w roku 2016 miastu Ostrów Wielkopolski tytuł Ostrów Wielkopolski miastem przyjaznym seniorom, a w roku 2017 Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła Ostrów Wielkopolski do prestiżowej światowej sieci Miasto Przyjaznym Starzeniu.

 

Podczas  drugiej  kadencji  Rada  obradowała  na  posiedzeniach  zajmując  się   m. in. wdrożeniem programu  Złota Rączka, ofertami placówek kultury Ostrowa Wielkopolskiego dla Seniorów, realizacją Uchwały Rady Ministrów z dnia 26 października 2018  w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych  Bezpieczeństwo – Uczestnictwo - Solidarność. (Na posiedzeniu tym przyjęty został wniosek o uporządkowanie terenu w Kozim Borku, wyznaczeniu przejścia dla pieszych przy ul Spornej oraz propozycji budowy Hostelu dla seniorów i Hospicjum). Rada zajmowała się ponadto świadczeniami pomocowymi osobom starszym,  szczególnie niesamodzielnym realizowanymi przez MOPS.

 Przedstawiciele Rady uczestniczyli w II Konferencji regionalnej w Mikorzynie k. Ślesina,  w  spotkaniu  przewodniczących  Rad  Osiedli  Ostrowa Wielkopolskiego  oraz  w  konferencji w Kaliszu pn. Aktywni seniorzy w AKO, w III Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów w formule on live w dniach 17-18 grudnia 2020 r.  w  Krakowie.

 

Rada jest inicjatorem redagowania KWARTALNIKA OSTROWSKIEGO SENIORA oraz aktualnie tworzenia publikacji pod roboczym tytułem INFORMATOR DLA OSTROWSKIEGO SENIORA. Józef Kozan i Krystyna Sikora jako przedstawiciele Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego  aktywnie działają  w Radzie Seniorów Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

 

W planie działalności Rady na rok 2021 są m.in. zadania związane z  realizacją wolontariatu dla seniorów, organizowanie dyżurów w zakresie poradnictwa dla seniorów, a także współdziałanie z instytucjami i organami władzy samorządowej w zakresie bieżących problemów związanych z pandemią COVID-19. We wrześniu planuje się  zorganizowanie Dnia Seniora w Ostrowskiej Arenie.

 

- Bądźmy dobrej myśli, że wszystko się uda, a zdrowie dopisze! – takimi słowami Józef Kozan, przewodniczący Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego dodaje otuchy wszystkim ostrowskim seniorom, którym dobro miasta i jego mieszkańców leży na sercu.

 

Inf. Kazimierz Nawrocki /OUTW/

REKLAMA
Admin Admin

Udostępnij:


Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz


POLECANE FIRMY

AKTUALNOŚCI

Głosowanie

Zobacz wyniki

KALENDARZ WYDARZEŃ

19
Sobota
Czerwiec 2021
Czerwiec
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1234
imieniny:
Gerwazego, Protazego, Sylwii
REKLAMA