AKTUALNOŚCIMiastoPowiatSportRozrywka i kulturaNaukaTurystykaNa SygnaleKącik PrasowyPolityka

AKTYWNOŚĆ SENIORÓW WARTA UWAGI

Miasto

Jeśli chcesz w tych trudnych i złożonych czasach, pełnych goryczy, kłamstwa i nienawiści wnieść do swego dojrzałego życia nutkę optymizmu, jeśli pragniesz, aby kolejno upływające dni Twojego życia były barwniejsze i radośniejsze - przepojone ciepłem, dobrocią i serdecznością, to poszukaj wokół siebie ludzi otwartego serca - życzliwych, pogodnych i tolerancyjnych, w otoczeniu których spełnisz swoje marzenia i pragnienia.

Galeria zdjęć


To ważne z punktu widzenia dbałości o zdrowie i dobre samopoczucie w starszym wieku. Aby tak się stało seniorzy stanowiący z roku na rok coraz liczniejszą grupę mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, powinni przykładać zdecydowanie większą wagę do aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej, o czym warto mówić donośnym głosem i przekonywać jeden drugiego.

Najprostszą ku temu drogą to opuszczenie czterech ścian i wyjście do ludzi, tam gdzie tętni życie, gdzie dominuje radość, uśmiech i optymizm, gdzie szacunek do drugiego człowieka pomaga w nawiązywaniu nowych znajomości oraz trwałych i stabilnych przyjaźni.

Życzmy więc sobie, aby osobom w jesieni życia towarzyszyła świadomość, że jednym ze sposobów na aktywne życie w naszym środowisku jest Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku gwarantujący dostęp do różnych form działalności: edukacyjnej, kulturalnej, zdrowotnej, turystycznej i sportowej, jak również do działań na rzecz aktywizacji i poprawy jakości życia najstarszych mieszkańców, a co się z tym wiąże, do pozytywnego myślenia, wspierania się nawzajem oraz służenia sobie radą i pomocą.

Seniorzy skupieni w ostrowskim uniwersytecie, znający od lat smak radosnych przeżyć i pozytywnych emocji, z sympatią sięgają pamięcią wstecz do wykładów audytoryjnych, do spotkań z ciekawymi ludźmi, do nauki języków obcych, do realizacji programów zadań publicznych związanych z bezpieczeństwem starszych oraz jakością ich życia oraz do programów prozdrowotnych jako formy poprawy samopoczucia, koordynacji oraz kontroli ruchów. Wreszcie do zajęć w wielu sekcjach i kołach zainteresowań, jak też do udziału w licznych imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych w mieście. Z perspektywy czasu doceniają każdą wspólnie spędzoną chwilę podczas wycieczek, pikników, zajęć edukacyjnych, ruchowych, plastycznych i psychologiczno – terapeutycznych, akcji charytatywnych, na szlakach turystycznych, jak również uczestnicząc w wielu wydarzeniach z udziałem uniwersyteckich zespołów artystycznych - chóru Ostrowianki, zespołu Tańczące Seniorki czy niedawno utworzonego zespołu muzycznego. Te wzruszające wspomnienia integrujące słuchaczy OUTW utwierdzają ich w przekonaniu, że to co dotąd robili miało sens, wpływało na twórcze i bardziej kolorowe życie, na budowanie trwałych więzi międzyludzkich. W ten sposób przekonali się, że starość nie musi być czasem rozżalenia i samotności, ale może być nowym, intrygującym okresem życia w towarzystwie ludzi optymistycznie patrzących w przyszłość. Dlatego z pełną determinacją włączają się w nurt aktywnego życia w mieście i powiecie, a jednocześnie zachęcają innych do przyłączenia się do takiej aktywności poprzez udział w działalności licznych organizacji senioralnych działających w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie w grupie łatwiej uporać się z uciążliwościami codziennego życia. To wreszcie szansa na wyzwolenie pozytywnej energii, na lepsze odnalezienie się w często skomplikowanych życiowych sytuacjach i znalezienie nowych impulsów do działania.

Spójrzmy więc na to, co ciekawego działo się w ostatnich miesiącach w Ostrowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, jak różnorodne inicjatywy podejmowali seniorzy z tego środowiska dla poprawy jakości ich życia, które mogą zachęcić innych do uczestnictwa w jego przedsięwzięciach i aktywnego spędzania czasu.

Ważnym ogniwem w realizacji zadań edukacyjnych OUTW są, mające charakter otwarty,  wykłady audytoryjne odbywające się przy dużej frekwencji w auli Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Dotyczą różnych dziedzin nauki, kultury, literatury, psychologii, medycyny, turystyki, filozofii i spraw społecznych. Dużym zainteresowaniem cieszył się w ostatnim czasie wykład autorki wielu opracowań, antologii i cytatów Jolanty Szwalbe nt. „Jak odnaleźć źródło radości oraz z wdziękiem się zestarzeć” oraz wykład Katarzyny Kapłon - Zamęskiej – konsultantki GEERS z Poznania, połączony z badaniem słuchu. Z równie ciekawym odbiorem spotkały się wykłady: Jakuba Paducha – radcy prawnego, dotyczące spraw prawnych interesujących seniorów oraz pracowników ZUS na temat interpretacji przepisów emerytalnych.

Ogromną wiedzę historyczną zdobywają podczas swoich spotkań członkowie koła humanistycznego. W tym temacie warto wspomnieć niezwykle interesujące spotkanie w auli I Liceum Ogólnokształcącego pod hasłem „Powracamy do przeszłości”, podczas którego dr Józef Pietrzak w zapoznał słuchaczy OUTW z bogatą historią tej szkoły, jak również odbyte w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego spotkanie z autorką „Opowieści mojej mamy” Małgorzatą Wryk na temat literatury okresu II wojny. Nie można też zapomnieć o udziale członków tego koła, na zaproszenie uczniów I Liceum, w koncercie „Jestem Różą”, zainspirowanym twórczością Kory Jackowskiej, z udziałem Kamila Sipowicza oraz o spotkaniu w Ostrowskiej Mediatece prowadzonym przez dr Bognę SkrzypczakWalkowiak nt. „Ania z Zielonego Wzgórza” w różnych tłumaczeniach.

Dużą popularnością cieszą się lektoraty języków obcych i technologia informatyczna. W tym ostatnim temacie na uwagę zasługują nowatorskie działania polegające na wprowadzeniu do programu OUTW działu nauki technicznej zajmującej się robotyką. To pójście w technikę na wysokim poziomie poprzez udział ostrowskiego uniwersytetu, jako pierwszego i jedynego w Polsce uniwersytetu w międzynarodowym programie Unii Europejskiej ERASMUS+

Dla wielu słuchaczek i słuchaczy „ważnym zajęciem” jest ruch, taniec, śpiew, wycieczka, teatr, zdrowy styl życia, plastyka, i inne stale poszerzane zajęcia w zależności od zainteresowań seniorów. Znalazło to odzwierciedlenie w szczególności w dużej liczbie osób uczestniczących w sekcji kształtowania sylwetki i w klubie „Podróżnika”.

Znana z dużego zaangażowania grupa kształtowania sylwetki i wzmocnienia kręgosłupa swoją aktywnością fizyczną pożegnała zimę i powitała wiosnę. Członków tej sekcji widać regularnie w czasie ćwiczeń gimnastycznych w salach i w plenerze, prowadzonych przez Marię Wojtaszek. Ich werwę i kondycję można było podziwiać w trakcie wyjazdu rekreacyjno – rehabilitacyjnego do Term w Uniejowie, jak też podczas świętowania Dnia Kobiet i na dyskotece walentynkowej. W tym miejscu należy zauważyć coraz większe zainteresowanie słuchaczy OUTW jogą jako doskonałym sposobem na przywrócenie równowagi i poprawę samopoczucia, w czym wielka zasługa trenerki Małgorzaty Kupijaj. Takie formy relaksu poprawiają witalność seniorów, wyzwalają energię, napełniają radością ich życie.

Nie można nie zauważyć emocji i wzruszeń podczas wielu atrakcyjnych wypraw członków klubu „Podróżnika”, takich jak Wizyta Studyjna w Serowni Zagrodowej o nazwie Farma SERONADA w Babkowicach, zwiedzenie Pałacu i Muzeum w Lewkowie, w tym wystawy poświęconej Wisławie Szymborskiej, wycieczka pn „Dolina Baryczy, której nie znamy” czy kilkudniowy pobyt słuchaczy w Kotlinie Kłodzkiej.

Na uwagę zasługuje aktywność członków koła turystyki pieszej i rowerowej pn Turystocykliści, którzy od wielu lat pod kierownictwem Ryszarda Dolaty z dużym powodzeniem realizują zadania publiczne. Ostatnie pod nazwą „Nordic-walking” na obszarze leśnym w Topoli i „N-W to aktywność, a aktywność to zdrowie” na terenie Ośrodka Piaski – Szczygliczka z odkrywaniem nowych miejsc. Ciekawym doświadczeniem w ramach turystyki kulturowej była wyprawa członków koła do zakładu piekarniczego w Przygodzicach, z zapoznaniem się z technologią pieczenia chleba i odbycia nordic – walking wzdłuż rzeki Baryczy.

Liczne grono seniorów zaangażowanych w zespołach artystycznych ostrowskiego uniwersytetu wie, że ci którzy kochają muzykę nigdy nie czują się samotni. Mówią więc otwarcie, że dla nich śpiew, taniec i muzyka to sposób na szczęśliwe życie. Z jednej strony to forma terapii i dbałości o poczucie wartości, z drugiej zaś strony ogromna radość i satysfakcja, że swoją aktywnością zarażają innych – starszych i młodszych, tworząc wokół siebie niezapomniany klimat życzliwości i empatii, często bliskich, sympatycznych relacji a nawet przyjaźni na wiele lat. Widać to było podczas licznych występów chóru Ostrowianki pod kierunkiem Renaty Koralewskiej, kiedy wspólnym śpiewem z seniorami Dziennego Domu Senior+  uczciły Dzień Kobiet, aby kilka dni później wystąpić z mini koncertem dla pensjonariuszy Ostrowskiego Domu Pomocy Społecznej i włączyć ich do wspólnego śpiewu znanych im przebojów z lat młodości.  Z wielkim uznaniem przyjęto też udział chóru w festynie „Dzień Ziemi” w Młodzieżowym Domu Kultury we wspólnym międzypokoleniowym występie. Z podobnym odzewem spotkały się występy zespołu Tańczące Seniorki, prowadzonego przez Marię Wojtaszek dla seniorów ze Stowarzyszenia Przyjazny Zębców skupionych w Klubie Seniora 60+, mieszkańców Dziennego Domu Senior+ oraz spotkania z dziećmi Publicznego Przedszkola Bajka w Jankowie Przygodzkim i Przedszkola nr 10  im. Kubusia Puchatka w Ostrowie, w trakcie których przedszkolaki podczas zabawy miały możliwość uczestniczyć we wspaniałym programie wychowawczym na podstawie wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Te lutowe i marcowe kontakty pokazały, jak takie akcje dobrej woli są doceniane, uczą wrażliwości na potrzeby innych, wnoszą w życie starszych i najmłodszych radość, uśmiech i nadzieję.

Mile przez seniorów OUTW wspominany jest ich udział w wielu wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjnych. Trudno wymienić wszystkie. Warto jednak zauważyć duże zainteresowanie, jakie wykazali członkowie ostrowskiego uniwersytetu warsztatami psychologicznymi Mindfulness, warsztatami pieczenia mazurków w Pałacu w Lewkowie oraz w realizacji zadania „szydełkowe graffiti” na zaproszenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim. Ponadto spotkaniami malarskimi członków koła plastycznego Impresja odbywającymi się w pracowniach plastycznych OCK, które sprzyjają w twórczym realizowaniu różnych form rysunkowych i malarskich.  Na uwagę zasługuje liczny udział starszych, ostrowskich studentów w wyjazdach na koncerty do Narodowego Forum Muzyki Filharmonii Wrocławskiej, do Centrum Kongresowego ICE w Krakowie, do Teatru Roma w Warszawie wraz ze zwiedzeniem Łazienek Królewskich, do Teatru Muzycznego w Łodzi czy do kina „Helios” w Ostrowie. Dodatkowo na sztukę „Kto się boi Wirginii Woolf” w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.

Powyższe wydarzenia i inicjatywy pokazują realizowaną każdego dnia misję Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku polegającą na umożliwianiu seniorom zdobywania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności, bycia w grupie, wypełniania wolnego czasu, poznawania środowiska i nowych technologii oraz sposobów komunikowania się, a także stwarzania możliwości realizacji młodzieńczych zainteresowań i zamiłowań. Dzięki temu osoby w jesieni życia skupione w uniwersyteckiej rodzinie, pomimo często trudnych zewnętrznych uwarunkowań, tryskają optymizmem, nadzieją i wiarą w lepsze jutro. Dowodzą tego słowa, które często słyszę z ich ust:  „Żyj do przodu, pełną parą. Każdy dzień niech będzie świętem, życie nie jest … żadną karą, lecz najpiękniejszym prezentem”.

Informacja – Kazimierz Nawrocki

Zdjęcia – Barbara Peukert i Adam Ulichnowski

 

Admin Admin

Udostępnij:


Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz


POLECANE FIRMY

AKTUALNOŚCI

Głosowanie

Zobacz wyniki

KALENDARZ WYDARZEŃ

21
Piątek
Czerwiec 2024
Czerwiec
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
2728293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
imieniny:
Alicji, Alojzego, Rudolfa
REKLAMA