AKTUALNOŚCIMiastoPowiatSportRozrywka i kulturaNaukaTurystykaNa SygnaleKącik PrasowyPolityka

"Burza mózgów" aktywu OUTW

Nauka

Dobrym zwyczajem w środowisku Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim są cykliczne posiedzenia Zarządu z Samorządem Słuchaczy oraz członkami Komisji Rewizyjnej i zespołu redakcyjnego Fotograf.

Ta sprawdzona forma mobilizacji i wymiany doświadczeń jest warta zauważenia i docenienia. Podsumowanie pewnego okresu działalności zawsze działa pokrzepiająco i terapeutycznie. Dla wielu to też pozytywne emocje i energia, które nadają naszemu życiu smak i znaczenie, powodują, że osiągane sukcesy dają poczucie satysfakcji i zadowolenia. Tym razem podczas debaty, jaka miała miejsce w dniu 24 lipca 2023 roku w Centrum Aktywności Lokalnej, dokonano podsumowania dorobku ostrowskiego uniwersytetu w szesnastym roku jego istnienia, wyznaczono cele na przyszłość i przyjęto plan działania na rok akademicki 2023/2024.

Spotkanie o twórczym i integracyjnym charakterze prowadziła Aleksandra Biegańska, prezes Zarządu Stowarzyszenia, która podziękowała wszystkim obecnym za zaangażowanie i wkład pracy w rozwój uniwersytetu, czego efektem są widoczne sukcesy w zakresie edukacji, działalności kulturalnej, zdrowotnej, turystycznej i sportowej, jak również aktywizacji i poprawie jakości życia ostrowskich seniorów.

Na wstępie poinformowała o pracy Zarządu, współdziałaniu z władzami samorządowymi miasta i powiatu, z Urzędem Marszałkowskim a także z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami środowiskowymi, dzięki czemu uniwersytet mógł korzystać z finansowego wsparcia w ramach grantów i projektów oraz wymieniać doświadczenia wzbogacające formy pracy z seniorami. W dalszej swej wypowiedzi podkreśliła znaczenie i popularność odbywających się raz w miesiącu wykładów audytoryjnych o różnorakiej tematyce oraz spotkań słuchaczy z podróżnikami w ramach Klubu Podróżnika, będących źródłem wiedzy o świecie i sobie, jak również zaprezentowała  ambitne zadania związane z bezpieczeństwem seniorów realizowane głównie przez koło turystyki pieszej i rowerowej pod nazwą Turystocykliści. Omówiła funkcjonowanie wszystkich sekcji i grup - językowych, informatycznych, zajęć sportowych i ruchowych, humanistycznych, muzycznych, tanecznych, turystycznych, plastycznych i psychologiczno-terapeutycznych. Z uznaniem mówiła o funkcjonowaniu nowoczesnej strony internetowej uniwersytetu, jako skutecznego łącznika ze słuchaczami i sympatykami oraz o publikacji w mediach – w prasie i na portalach internetowych - przez zespół Fotograf wielu artykułów i zdjęć popularyzujących działalność Uniwersytetu.

W imieniu Zarządu Aleksandra Biegańska przedstawiła plan działalności Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok akademicki 2023/2024, przyjęty jednomyślnie przez uczestników spotkania. W założeniach organizacyjno – programowych uwzględniono działalność statutową, działalność Zarządu, Rady Programowej, Samorządu Słuchaczy, zespołu prasowego „Fotograf” oraz planowane uroczystości i imprezy edukacyjne, kulturalne, turystyczne i zdrowotne. Zdecydowano, że wszystkie organy OUTW opracują oddzielne plany pracy. Jednocześnie postanowiono, że zadania ujęte w planie mogą ulec zmianie w razie potrzeb bieżących wynikających z działalności Stowarzyszenia.

O planach związanych z możliwością funkcjonowania 25 sekcji i kół zainteresowań słuchacze OUTW i chętni do wstąpienia do Uniwersytetu będą informowani na stronie internetowej i w postaci ulotek papierowych.

W toku konstruktywnej wymiany poglądów przedyskutowano zadania, jakie można podjąć w kolejnym roku akademickim. Padła też propozycja o podjęciu rozmów ze słuchaczami w poszczególnych sekcjach i kołach zainteresowań na temat zwiększania ich udziału w życiu społecznym środowiska, miasta i powiatu, m.in. poprzez obecność seniorów w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i patriotycznych oraz pogłębianiu współdziałania z innymi organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz seniorów.

Zarząd, kierując się koniecznością poszerzania wiedzy seniorów na temat działalności ostrowskiego uniwersytetu i perspektyw jego rozwoju, zaproponował,  aby zachęcać członków skupionych w poszczególnych grupach do bieżącego śledzenia strony internetowej Uniwersytetu www.outw.edu.pl , jak też prasy ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej oraz portali internetowych – krajowych i ostrowskich, gdzie ukazują się artykuły zespołu Fotograf o polityce senioralnej w mieście i powiecie oraz o działalności organizacji i stowarzyszeń senioralnych, zwłaszcza o różnorodnych inicjatywach podejmowanych przez Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku związanych z poprawą jakości życia najstarszych mieszkańców. To zwiększy – mówiła prezes Aleksandra Biegańska – świadomość seniorów o tym, z jak różnych i ciekawych form spędzania wolnego czasu starsi ostrowianie mają szanse korzystać każdego dnia i mogą mieć wpływ na radośniejszą jesień swego życia.

Kolejne spotkanie Zarządu OUTW z aktywem pokazuje, jak można, poprzez prowadzenie bieżącego dialogu i wsłuchiwanie się w głosy seniorów, wzbogacać formy pracy Uniwersytetu i umożliwiać członkom Stowarzyszenia lepszy dostęp do informacji, a tym samym dbać o dobry klimat i kształtowanie wzajemnego zrozumienia. To wszystko tworzy atmosferę zaufania i jest niezwykle istotne dla dalszego rozwoju Uniwersytetu i budowania jego pozytywnego wizerunku.

Dziękując za obecność i konstruktywną wymianę poglądów Aleksandra Biegańska wyraziła przekonanie, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim będzie, tak jak dotąd, dynamicznie rozwijał się i służył najstarszym mieszkańcom miasta i powiatu. Zapewniła, że wszystkie głosy w dyskusji mogące usprawnić i wzbogacić działalność uniwersytetu zostaną przez Zarząd z uwagą rozpatrzone.

Ustalono, że rozpoczęcie roku akademickiego 2023/2024 odbędzie się w dniu 3 października 2023 roku w auli Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim.

Autor tekstu – Kazimierz Nawrocki

Zdjęcia – Ewa Skibińska

Admin Admin

Udostępnij:


Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz


POLECANE FIRMY

AKTUALNOŚCI

Głosowanie

Zobacz wyniki

KALENDARZ WYDARZEŃ

21
Piątek
Czerwiec 2024
Czerwiec
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
2728293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
imieniny:
Alicji, Alojzego, Rudolfa
REKLAMA