AKTUALNOŚCIPowiatGm. Ostrów WlkpGm. RaszkówGm. OdolanówGm. SośnieGm. PrzygodziceGm. SieroszewiceGm. Nowe Skalmierzyce

Konsultacje dla organizacji pozarządowych

Powiat

30 sierpnia 2023 roku ruszyły konsultacje społeczne dla podmiotów, które chcą wziąć udział we współtworzeniu corocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Realizacją programu jest otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w 2024 roku, do którego będą mogły przystąpić organizacje pożytku publicznego z powiatu ostrowskiego lub spoza powiatu, ale działające na rzecz jego mieszkańców.

Konsultacje potrwają do 20 września. Mogą wziąć w nich udział (podobnie jak w późniejszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych) organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i do innych Kościołów oraz związków wyznaniowych jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, a całość dochodu przeznaczają na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów mających swoją siedzibę na terenie naszego powiatu lub poza nim, ale działających na rzecz jego mieszkańców. W zależności od potrzeb konsultacje mogą być prowadzone w formie bezpośrednich spotkań, pisemnego lub elektronicznego zapytania, a także publikacji projektu w Biuletynie Informacji Publicznej (zanim to jednak nastąpi proponujemy kontakt z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu).

Według założeń programu współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Program w zakresie bieżącej współpracy z sektorem pozarządowym realizują wydziały Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz jednostki organizacyjne Powiatu.

W przyszłym roku priorytetowymi dla samorządu powiatu będą zadania z następujących obszarów: ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,  promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracynauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  turystyki krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, a także działań na rzecz integracji europejskiej.

Więcej o programie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Inf. Starostwo Powiatowe

Admin Admin

Udostępnij:


Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz


POLECANE FIRMY

AKTUALNOŚCI

Głosowanie

Zobacz wyniki

KALENDARZ WYDARZEŃ

21
Piątek
Czerwiec 2024
Czerwiec
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
2728293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
imieniny:
Alicji, Alojzego, Rudolfa
REKLAMA