Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II

ul. Asnyka 26, 63-400 Ostrów Wielkopolski [62 591 23 81] sp9ostrow@promax.media.pl http://sp9ostrow.pl
Udostępnij:  

 

TO:

Dyrektor: Justyna Uciechowska

Wicedyrektorzy: Maria Gryczka

Iwona Wojciechowska

 

> 685 uczniów w 30 oddziałach,

 > 65 wysoko wykwalifikowanych, przyjaznych uczniom nauczycieli,

  > 18 pracowników niepedagogicznych,

   > pielęgniarka szkolna,

    > znakomicie wyposażone sale lekcyjne - w każdej sali komputer, rzutnik i ekran,

     > 3 pracownie komputerowe - 2 stacjonarne i mobilna (tablety),

      > sale z tablicami interaktywnymi, wizualizerem i pilotami do testów,

       > nowoczesna hala sportowa z pełnowymiarowymi boiskami do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz salą do zajęć fitness i siłownią i komfortowym zapleczem socjalnym,

        > 2 mniejsze sale gimnastyczne, sala gimnastyki korekcyjnej, boisko wielofunkcyjne,

         > kolorowy plac zabaw,

          > biblioteka z czytelnią multimedialną,

           > Izba Patrona ,

            > świetlica,

             > kuchnia i stołówka,

              > szafki na odzież i przybory szkolne dla każdego ucznia,

               > internetowy dziennik lekcyjny.

 

Informacje o ważnych wydarzeniach z życia społeczności szkolnej zamieszcza się na zawsze aktualnej stronie internetowej - sp9ostrow.pl.

 

Teren szkoły objęty jest całodobowym monitoringiem.

 

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00 uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicy szkolnej. Rozwijają tam swoje zdolności, biorąc udział m.in. w zajęciach teatralnych, komputerowych, plastyczno - technicznych, umuzykalniających i ruchowych. Mogą także odrobić prace domowe. Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne.

 

Od wielu lat działa w szkole świetlica socjoterapeutyczna. Dzieci otoczone fachową opieką, uczestniczą w zajęciach terapeutycznych i rekreacyjnych oraz odrabiają zadania domowe.

 

W szkolnej stołówce można zjeść smaczny i zdrowy dwudaniowy obiad.

 

 

W roku 2015 SP9 uzyskała wojewódzki certyfikat SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE.

W ramach dbałości o zdrowie społeczności szkolnej inicjuje się i realizuje wiele przedsięwzięć prozdrowotnych. Są to m.in. zajęcia, spotkania, konkursy i imprezy. Od roku szkolnego 2009/2010 placówka uczestniczy w rządowym programie „Owoce, warzywa i mleko w szkole”.

 

W szkole kładzie się duży nacisk na rozwijanie uzdolnień i pasji sportowych. Znakomicie funkcjonują oddziały sportowe o profilu „piłka ręczna” - dla chłopców oraz „koszykówka” dla dziewcząt. Sportowcy z UKS SZCZYPIORNIAK i UKS DZIEWIĄTKA odnoszą wiele sukcesów rejonowych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

 

Atrakcyjność zajęć sportowych podnosi wykorzystanie nowoczesnego sprzętu. Szkoła dysponuje piłkami EDUBAL. Sala gimnastyki korekcyjnej wyposażona jest w atrakcyjny sprzęt zakupiony w ramach programu „Radosna szkoła”.

 

W SP 9 realizuje SIĘ wiele przedsięwzięć prozdrowotnych związanych z aktywnością fizyczną. Są to programy ogólnopolskie i lokalne, m.in.: "Pływać każdy może", „WF z klasą”, "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym".

 

 W „dziewiątce” działa SZKOLNE CENTRUM MEDIACJI. Mediacje to sposób rozwiązywania konfliktów rówieśniczych w obecności osoby bezstronnej, czyli mediatora. Strony konfliktu zasiadają przy stole mediacyjnym, aby wypracować wspólne i satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie problemu.

 

Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole mają na celu ujawnianie i rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i uzdolnień uczniów, propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz wyrównywanie braków edukacyjnych.

 

W roku szkolnym 2017/2018 powstała w naszej szkole MAŁA SZKOŁA MEDIALNA. Jest to działanie innowacyjne i wyjątkowe. Prowadzone są warsztaty fotograficzne, filmowe, dziennikarskie, programistyczne. Absolutną nowością jest powstanie telewizji szkolnej, w której nasi uczniowie odgrywają role reporterów i prezenterów.

 

Uczestnicy MSM samodzielnie wykonują dokumentację fotograficzną i nagrywają reportaże filmowe z uroczystości szkolnych oraz zgłębiają tajniki edycji filmów i zdjęć. Biorą również udział w warsztatach programistycznych. Warsztaty prowadzone są w nowoczesnej sali multimedialnej, która wyposażona jest w 17 komputerów z odpowiednim oprogramowaniem, tablety, a takżeOzoboty– roboty do nauki programowania.
W najbliższym czasie sala zostanie doposażona o monitor interaktywny, kamery, lustrzanki cyfrowe oraz inny sprzęt niezbędny do prowadzenia profesjonalnych zajęć medialnych.

 

W SP9 dzieci uczą się również zarządzać swoimi oszczędnościami. W październiku szkoła przystąpiła do programu banku PKO B.P - SZKOLNE KASY OSZCZĘDNOŚCI, dzięki któremu chętni uczniowie mogą korzystać ze swojego konta i wpłacać na nie pieniądze. Dzięki udziale w programie dzieci wyrobią sobie nawyk świadomego oszczędzania, a także nabędą umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych.

 

W „dziewiątce” prężnie działa SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU „PODAJ DALEJ”. W ramach jego działalności organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelkich zbiórek i akcji charytatywnych, m. in. zbiórka nakrętek, zbiórka żywności, „Szlachetna paczka”, wywyła świątecznych kartek dla więźniów, kiermasze: bożonarodzeniowy i wielkanocny.

 

Oferta zajęć odpowiada aktualnym potrzebom całej społeczności szkolnej i jest konsultowana z uczniami i ich rodzicami (jest dostępna na stronie internetowej szkoły: sp9ostrow.pl.

 

Promocja czytelnictwa to jeden z priorytetów SP9.Biblioteka, czyli serce szkoły to: bogaty księgozbiór, czytelnia, kąciki tematyczne, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej oraz tablica interaktywna i sprzęt audio – wideo. Bibliotekarki, we współpracy z całą społecznością szkolną, organizują wiele imprez czytelniczych o zasięgu szkolnym, lokalnym i ogólnopolskim.

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek 06:30 17:00
Wtorek 06:30 17:00
Środa 06:30 17:00
Czwartek 06:30 17:00
Piątek 06:30 17:00
Sobota
Niedziela