WSCKZiU "Medyk"

WSCKZiU "Medyk"

Bolesława Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski 627362478 sekretariat@wsckziu.ostrowwlkp.pl
Udostępnij:  

Szkoła medyczna w Ostrowie Wielkopolskim nosząca dziś nazwę: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ma piękną i bogatą tradycję. Powstała w 1966 roku, w roku 2016 obchodziła jubileusz 50-cio lecia.

Szkoła jest szkołą bezpłatną. Wszystkim chętnym zapewniającą miejsce we własnym internacie. Zajęcia prowadzone są przez wysoce wykwalifikowaną kadrę nauczycieli w nowoczesnych, wyposażonych zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków kształcenia, salach wykładowych i pracowniach przedmiotowych. 

Szkoła jest szkołą dla młodzieży i dorosłych w każdym wieku.

Szkoła posiada własną, stale unowocześnianą bazę dydaktyczną. Każdy z kształconych kierunków posiada własne pracownie przedmiotowe, zgodne z wymogami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, będące bazą do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Szkoła posiada status ośrodka egzaminacyjnego dla wszystkich kształconych zawodów.

Wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczna, nauczyciele praktycy, specjaliści w wielu dziedzinach nauk medycznych, większość posiada uprawnienia egzaminatorów OKE w zakresie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodach. 

Nasze atuty:

-wykwalifikowana kadra

-nauczyciele praktycy, specjaliści w wielu dziedzinach terapeutycznych

-bogata baza dydaktyczna wyposażona w profesjonalne pracownie

-wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych

-możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji

-współpraca z Organizacjami Pozarządowymi, Stowarzyszeniami i Fundacjami na rzecz osób niepełnosprawnych