Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego

Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego

Kazimierza Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski [62 736 67 09] zste@promax.media.pl http://zste.info.pl
Udostępnij:  

Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego powstał w 2002 roku w wyniku reorganizacji Zespołu Szkół Transportowych i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1. Tę publiczną jednostkę oświatową prowadzi Powiat Ostrowski. W skład ZST-E CKU wchodzą obecnie szkoły dla młodzieży (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4, Technikum Nr 4, VII LO) oraz II LO dla Dorosłych. Szkoła prowadzi też kształcenie zawodowe osób dorosłych w formach kursowych w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego. W siedzibie szkoły, w Ostrowie na ulicy Kantaka 6, odbywa się kształcenie teoretyczne i sportowe, natomiast praktyczne kształcenie zawodowe - w kompleksie zmodernizowanych warsztatów i pracowni zawodowych - funkcjonujących przy ul. Wojska Polskiego 14a, pod nazwą Centrum Kształcenia Praktycznego ZST-E CKU. Ponadto w zakresie kształcenia praktycznego jednostka współpracuje z kilkudziesięcioma zakładami pracy.

Szkoła oferuje kształcenie zawodowe wielu zawodów z branży motoryzacyjnej, elektrotechnicznej i mechanicznej. Wyuczane zawody odpowiadają potrzebom lokalnego i regionalnego rynku pracy. Od lat absolwenci tej szkoły łatwo znajdują zatrudnienie i nie figurują w statystykach urzędu pracy jako bezrobotni. Ponadto ZSTE CKU znana jest ze specjalistycznego szkolenia sportowego młodzieży w ramach klas sportowych z dyscyplinami piłka ręczna i piłka nożna. Jej absolwentami są znani w kraju i zagranicą sportowcy.

Szkoła oferuje uczniom atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne zbieżne z ich zainteresowaniami zawodowymi lub dające możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych (kółko programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, spawalnicze i obsługi wózków widłowych, mechaniczne, motoryzacyjne, motocyklowe, komputerowego wspomagania projektowania, samochodowe). Ponadto w ramach zajęć praktycznych szkoła realizuje rozszerzenia programowe o praktyczne ćwiczenia spawalnicze, programowanie i obsługę drukarki 3xD. Szkoła ułatwia uczniom uczestnictwo w branżowych kursach zewnętrznych oraz deleguje na zagraniczne staże zawodowe odbywane w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Uczniowie zdobywają w ten sposób szczególne i ważne doświadczenia zawodowe, językowe i kulturowe. Doświadczenia te podnoszą zainteresowanie nauką języka obcego, w tym także zawodowego. Potwierdzają to laury uczniów uczestniczących na konkursach międzyszkolnych. Szkoła zachęca uczniów do udziału w wielu programach społecznych, obywatelskich, woluntariackich prowadzonych przez instytucje lokalne i krajowe oraz inicjuje własne przedsięwzięcia. Z tego powodu ZST-E CKU uzyskała certyfikaty „BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ” oraz certyfikat „BEZPIECZNA SZKOŁA – DEMOKRATYCZNY KRAJ”. 

Więcej informacji na stronie: www. zste.info.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 08:00 16:00
Wtorek 08:00 16:00
Środa 08:00 16:00
Czwartek 08:00 16:00
Piątek 08:00 16:00
Sobota
Niedziela