Zespół Szkół Usługowych

Zespół Szkół Usługowych

Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski [62 736 51 82] zsu@osw.pl www.zsu.osw.pl
Udostępnij:  

Zespół Szkół Usługowych to jedyna szkoła w powiecie ostrowskim kształcąca w zawodach odzieżowych, gastronomicznych, fryzjerskich, hotelarskich, z zakresu organizacji reklamy, oraz wielu innych zawodach usługowych. W szkole, zarówno na poziomie szkoły branżowej I stopnia jak i technikum, prowadzone są klasy integracyjne, do których mogą uczęszczać uczniowie o różnych formach niepełnosprawności.

 

 

Kadrę pedagogiczną stanowią doświadczeni nauczyciele, życzliwi dla uczniów. Szkoła zapewnia fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Teren szkoły jest monitorowany, a dzięki wdrożonym programom i działaniom wychowawczym szkoła jest bezpieczna i przyjazna uczniom. Dumą szkoły są profesjonalnie wyposażone, nowoczesne pracownie zawodowe: trzy pracownie gastronomiczne, hotelarska, obsługi konsumenta, projektowania i szycia odzieży, grafiki komputerowej oraz dwie fryzjerskie.

 

 

Szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania w zakresie kształcenia zawodowego; ma  podpisaną umowę partnerską o objęciu patronatem Marki Goldwell  uczniów w zawodach fryzjerskich. W ramach innowacji pedagogicznej, zgłoszonej do Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, pod nazwa ,,Zostań mistrzem fryzjerstwa z Marką Goldwell” uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach i szkoleniach z trenerami stylistami tej marki, co  umożliwia uczniom lepsze przygotowanie do wykonywanego zawodu i rynku pracy. Współpracujemy z hiszpańską siecią hoteli H-TOP. Corocznie około 20 uczniów wyjeżdża na odpłatne praktyki zawodowe do hoteli na wybrzeżu Costa Brava w Hiszpanii, rozwijając umiejętności zawodowe w branży gastronomicznej i hotelarskiej oraz umiejętności komunikowania się w języku obcym zawodowym. Priorytetem szkoły jest bardzo dobra współpraca z pracodawcami. Jako pierwsza i jedyna placówka w regionie, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, pozyskała środki unijne i zorganizowała,  dla nauczycieli i pracodawców branży gastronomicznej z terenu Powiatu Ostrowskiego, szkolenie we Włoszech  pod tytułem  ,,Świat wina”. Uczniowie biorą udział w wielu programach unijnych między innymi w projekcie Europejskie Staże Zawodowe – EUROPASS oraz Europejskie Staże Zawodowe uczniów ZSU, dzięki którym uczniowie mogą zdobywać doświadczenie zawodowe we Francji i Niemczech.

 

 

Szkoła posiada Certyfikat Szkoły Kluczowych Kompetencji oraz  „Szkoły równego traktowania” nadawanego przez Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka oraz Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita. Uczniowie biorą udział w wielu konkursach przedmiotowych i zawodowych zajmując czołowe lokaty i uzyskując tytuł laureatów m.in. w takich prestiżowych konkursach jak Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Krawców i Projektantów im. Małgorzaty Zaręby czy konkursowym Festiwalu Mody Fryzjerskiej o statuetkę Bydgoskiej Łuczniczki.

 

 

ZSU jest organizatorem  wielu przedsięwzięć skierowanych do uczniów, przedsiębiorców oraz społeczności lokalnej. Do najważniejszych inicjatyw organizowanych przez Szkołę należą: Ostrowski Festiwal Smaków oraz Ostrowski Festiwal Stylu i Urody.  Dzięki tym licznym inicjatywom szkoła, a przede wszystkim jej uczniowie, odnoszą wiele korzyści oraz zdobywają doświadczenie zawodowe. Atutem szkoły jest jej położenie komunikacyjne: w centrum miasta, blisko dworca PKS i PKP. W pobliżu znajduje się kilka przystanków autobusowych - jest to szczególnie ważne dla uczniów dojeżdżających.

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2017/2018

 

Technikum

 

Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia

 technik hotelarstwa

 fryzjer

 

technik  przemysłu mody*

kucharz*

 

technik organizacji reklamy*

cukiernik*

 

technik usług fryzjerskich

 

 piekarz, fotograf, lakiernik, wędliniarz, krawiec, złotnik-jubiler, kuśnierz, kaletnik, obuwnik, zegarmistrz

technik żywienia i usług gastronomicznych

tapicer**

 

kelner

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej***

 

 

* kształcenie w zawodach :kucharz, cukiernik może być  realizowane  również w klasie integracyjnej

 

* kierunki proponowane w klasie integracyjnej 

** kształcenie  w zawodzie  w klasie integracyjnej

 

 

*** kształcenie w zawodzie  występuje  tylko dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek 08:00 16:00
Wtorek 08:00 16:00
Środa 08:00 16:00
Czwartek 08:00 16:00
Piątek 08:00 16:00
Sobota
Niedziela