Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice [62 733 61 31, 62 735 00 68] zspcku@poczta.onet.pl http://zspcku.webd.pl/
Udostępnij:  

ZSPCKU posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną i przygotowaną kadrę pracowników, umożliwiającą kontynuowanie tradycji i osiągnięć szkoły.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych proponując bogatą ofertę edukacyjną, daje możliwość odbycia dodatkowych szkoleń w ośrodku kursowym (kombajnisty, obsługi wózka widłowego, kurs ochrony roślin) Szkoła posiada również laboratorium ECDL, gdzie uczniowie, po zdaniu egzaminu mogą uzyskać międzynarodowy certyfikat. Ponadto proponuje realizację projektów wymiany międzynarodowej uczniów w ramach projektu Erasmus+, którego ideą jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami i szkołami.

 

W szkole organizowany jest także Projekt Leonardo da Vinci – „Europejski technik rolnik”, we współpracy z  MFR Fougeresramach którego, realizowane są 4 tygodniowe staże zawodowe w rolniczych rejonach Francji.

 

Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych: pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych, którymi Szkoła dysponuje w ramach programu Albartos.

Klasy Technikum:

 

4-letnie Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, -absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych sprzedających nowoczesne traktory i maszyny, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się serwisem i naprawą. Zdobywa wiedzę na temat eksploatacji i naprawy nowoczesnych maszyn, którą wykorzysta w prowadzeniu własnego gospodarstwa rolnego. Kształcenie odbywa się we współpracy z firmami z branży rolniczej oferującymi do sprzedaży maszyny i ciągniki renomowanych marek.

 

4-letnie Technikum Agrobiznesu, umożliwia absolwentom pracę w rolnych gospodarstwach produkcyjnych, urzędach terenowych, urzędach gminy, biurach rachunkowych, bankach spółdzielczych, przedsiębiorstwach związanych z produkcją i handlem, agendach zajmujących się dystrybucją funduszy unijnych. Zdobyta wiedza pozwala na prowadzenie biura, sekretariatu, giełdy rolno – ogrodniczej oraz własnego gospodarstwa agroturystycznego.

 

4-letnie Technikum Rolnicze w trakcie nauki uczniowie poznają technologię produkcji, nowoczesne ciągniki i maszyny rolnicze, zasady racjonalnego gospodarowania i organizowania rynku rolnego. W drugiej klasie rozpoczynają darmowy kurs na prawo jazdy kategorii T. Mogą zdobyć uprawnienia operatora kombajnów zbożowych i sieczkarni oraz wózków widłowych. Praktyki zawodowe odbywają w szkolnych warsztatach i w indywidualnych gospodarstwach rolniczych.

 

Klasy Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia (3-letnie)

 

Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych – to kierunek dla osób zainteresowanych maszynami i urządzeniami rolniczymi, ich użytkowaniem oraz naprawą.

Uczniowie zdobywają prawo jazdy kategorii B i T oraz uprawnienia operatora kombajnów zbożowych i sieczkarni oraz wózków widłowych.

 

Rolnik – to kierunek dla osób zainteresowanych zagadnieniami rolnictwa, prowadzeniem własnego gospodarstwa opartego na ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Uczniowie zdobywają prawo jazdy kategorii T oraz uprawnienia operatora kombajnów zbożowych i sieczkarni oraz wózków widłowych.

Praktyki zawodowe odbywają w szkolnych warsztatach i w indywidualnych gospodarstwach rolniczych oraz w zakładach naprawczych i firmach serwisowych.

 

Klasy liceum ogólnokształcącego:

 

3-letnie liceum zarządzania kryzysowego – przygotowuje do pracy w jednostkach paramilitarnych, policji, straży pożarnej i innych służbach mundurowych np. ochrony mienia. Każdy z uczniów ma możliwość skorzystania ze skróconego, podstawowego szkolenia zawodowego dla kandydatów do pracy w policji. Uczeń klasy zarządzania kryzysowego nosi czarne umundurowanie.

 

3-letnie liceum wojskowe – umożliwia młodzieży kontynuowanie nauki na uczelniach wojskowych. Uczniowie pogłębiają umiejętności językowe poprzez zwiększoną liczbę godzin języków obcych wzbogaconych o terminologię wojskową. W programie przewidziano przysposobienie wojskowe, jako dodatkowy przedmiot.

Uczeń klasy wojskowej nosi zielone umundurowanie.

W/w klasy objęte są patronatem:

– Wojewódzkiego Komendanta Policji,

– Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu.

 

Zajęcia sportowe odbywają się na bazie doskonale wyposażonej siłowni i nowoczesnego kompleksu sportowego. Uczniów obejmują zajęcia z pływania i nurkowania, samoobrony, możliwość korzystania z własnej strzelnicy, broni pneumatycznej, zajęć sekcji paintball–a.

Szczególnym uznaniem cieszą się obozy dla klas mundurowych takie jak:

– Piaski – Szczygliczka: integracyjno – edukacyjny,

– Kiekrz k/Poznania: szkoleniowo – edukacyjny,

– Gdynia: warsztaty edukacyjne,

– Jarocin: warsztaty wojskowe,

– Szczypiorno: wizyta w ośrodku szkolenia służby więziennej.

Zajęcia wzbogacają współpraca z Fundacją Byłych Żołnierzy Grom oraz porozumienie o współpracy z Zarządem Rejonowym Ligii Obrony Kraju w Ostrowie Wlkp.

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek 07:30 15:30
Wtorek 07:30 15:30
Środa 07:30 15:30
Czwartek 07:30 15:30
Piątek 07:30 15:30
Sobota
Niedziela