Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice [62 733 61 31, 62 735 00 68] zspcku@poczta.onet.pl https://zspcku.edupage.org/
Udostępnij:  

ZSPCKU posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną i przygotowaną kadrę pracowników, umożliwiającą kontynuowanie tradycji i osiągnięć szkoły.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych proponując bogatą ofertę edukacyjną, daje możliwość odbycia dodatkowych szkoleń w ośrodku kursowym (kombajnisty, obsługi wózka widłowego, kurs ochrony roślin) Szkoła posiada również laboratorium ECDL, gdzie uczniowie, po zdaniu egzaminu mogą uzyskać międzynarodowy certyfikat. Ponadto proponuje realizację projektów wymiany międzynarodowej uczniów w ramach projektu Erasmus+, którego ideą jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami i szkołami.

 

W szkole organizowany jest także Projekt Leonardo da Vinci – „Europejski technik rolnik”, we współpracy z  MFR Fougeresramach którego, realizowane są 4 tygodniowe staże zawodowe w rolniczych rejonach Francji.

 

Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych: pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych, którymi Szkoła dysponuje w ramach programu Albartos.

 

Oferta szkoły: 

ZSP_CKU_film_promocyjny(1).mp4 

      Internat szkolny

         Stołówka

         Strzelnica sportowa

         Strzelnica multimedialna

         Nowoczesny kompleks sportowy

         Nowoczesna pracownia multimedialna

         Sala do wideokonferencji

         Atrakcyjne położenie kompleksu szkolnego w parku

         Duży parking uczniowski

         Stypendia naukowe i socjalne: ze Stowarzyszenia Absolwentów, Stowarzyszenia na Rzecz Promocji  i Rozwoju Edukacji  Powiatu Ostrowskiego, Rady Rodziców

         Staże zagraniczne

         Kurs nurkowania PADI 

Godziny otwarcia

Poniedziałek 07:30 15:30
Wtorek 07:30 15:30
Środa 07:30 15:30
Czwartek 07:30 15:30
Piątek 07:30 15:30
Sobota
Niedziela