Wojewoda Łukasz Mikołajczyk

Wybory

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki mianował w dniu dzisiejszym Łukasza Mikołajczyka wojewodą wielkopolskim.

Potwierdziły się nieoficjalne informacje, o których informowaliśmy naszych czytelników. Dzisiaj już ofocjalnie możemy potwierdzić, że Łukasz Mikołajczyk zastąpi na funkcji wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, który został posłem na Sejm. 

Były senator Łukasz Mikołajczyk ma 42-lata jest absolwentem Politechniki Opolskiej. Z zawodu jest nauczycielem, a przed swoją działalnością w senacie był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wlkp. W latach 2010-2015 był radnym powiatu ostrowskiego. Jest jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia "Ludzie dla ludzi".  

W 2018 r. startował w wyborach na prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego przegrywając z ubiegającą się o reelekcję Beatą Klimek. W tegorocznych wyborach parlamentarnych nie uzyskał mandatu senatora - pokonała go kandydatka KO - Ewa Matecka.

Wojewoda jest terenowym organem administracji rządowej w województwie i zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej na terenie województwa. Obecnie pozycję organizacyjno-prawną wojewody reguluje ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. W myśl jej zapisów wojewoda jest:
- przedstawicielem Rady Ministrów w województwie;
- zwierzchnikiem i organem rządowej administracji zespolonej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji;
- organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności;
- reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w innych ustawach;
- organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Z nieoficjalnych informacji opublikowanych przez Radio Poznań wynika, że wicewojewodą zostanie Łukasz Malczewski, dotychczasowy zastępca burmistrza Margonina.

Darek Potasznik

Udostępnij:


Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz