Czy wybory prezydenckie powinny być w maju?

Wybory

Rozwijająca się pandemia koronawirusa pod znakiem zapytania stawia możliwość przeprowadzenia majowych wyborów prezydenckich. Jak na razie władze informują, że nie ma potrzeby ogłaszania w kraju stanu wyjątkowego, a tym samym nie ma podstaw do zmiany terminu wyborów.

Coraz częściej usłyszeć można głosy, że sytuacja nadzwyczajna, jaką jest pandemia koronawirusa wyklucza możliwość przeprowadzenia procesu wyborczego w sposób bezpieczny dla obywateli. Rodzi również wątpliwości co do możliwości skutecznego obsadzenia komisji wyborczych. Ostatnim z argumentów jest fakt zawieszenia de facto kampanii wyborczej i np. związanego z tym zbierania podpisów pod listami poparcia, co uniemożliwi zarejestrowanie list kandydatom mniejszych ugrupowań.

Większość kandydatów opowiada się za przesunięciem wyborów na termin późniejszy, jak na razie jednak przedstawiciele władz unikają jednoznacznych deklaracji, tłumacząc że na dzień dzisiejszy nie ma podstaw prawnych do zmiany terminu wyborów. Taką podstawą byłoby wprowadzenie stanu wyjątkowego, a ta decyzja leży po stronie władz.

W dzisiejszym wywiadzie dla radia RMF FM minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mówił:

- Wybory są 10 maja. Jak się rozwinie sytuacja? Zobaczymy. Oczywiście jestem sobie w stanie wyobrazić, że te wybory będą przesunięte, bo trzeba będzie wprowadzić, czy to stan klęski żywiołowej, czy stan wyjątkowy. Ale dzisiaj nie ma wprowadzonego żadnego z tych stanów.

 

Ruchy obywatelskie uruchomiły zbiórkę podpisów pod petycją do władz o przesunięcie terminu wyborów. Czytamy w niej m.in.: "STAN NADZWYCZAJNY faktycznie już w Polsce mamy, choć nie został ogłoszony formalnie. Władze na mocy przepisów niższego rzędu niż konstytucja (ustawy i rozporządzenia) już korzystają z wyjątkowych, daleko idących uprawnień, które konstytucja RP dopuszcza tylko w razie stanu nadzwyczajnego (np. przymusowa kwarantanna dla wracających z zagranicy lub zmuszenie przedsiębiorstw do wykonania dowolnych zadań na warunkach, które władze ustalą jednostronnie).A zatem władze stosują obecnie reguły i narzędzia odpowiadające stanowi klęski żywiołowej, mimo że unikają tej nazwy. Konstytucyjna odpowiedzialność oraz rzetelność władzy publicznej bezwzględnie wymagają ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, a w konsekwencji przesunięcia wyborów."

Pod petycją zebrano już kilkanaście tysięcy podpisów. Pełna jaj treść dostępna jest TUTAJ

Należy zwrócić uwagę, że biegną już terminy przewidziane przez kalendarz wyborczy i decyzję w sprawie wyborów należ podjąć w miarę szybko.

Kalendarz wyborczy

do 16 marca 2020 r. zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do 23 marca 2020 r. powołanie okręgowych komisji wyborczych
do 26 marca 2020 r. dokonywanie przez komisarzy wyborczych zmian w podziale na obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
do 26 marca 2020 r. do godz. 24:00 zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu zarejestrowania
do 6 kwietnia 2020 r.* utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do 10 kwietnia 2020 r. podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika
do 10 kwietnia 2020 r. zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
do 10 kwietnia 2020 r. zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
do 20 kwietnia 2020 r.* powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych
do 20 kwietnia 2020 r.* podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
do 20 kwietnia 2020 r.* sporządzenie spisów wyborców przez gminy
od 19 kwietnia 2020 r. do 27 kwietnia 2020 r.* składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
do 20 kwietnia 2020 r. podanie do publicznej wiadomości danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do 27 kwietnia 2020 r.* zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a
od 25 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020 r. do godz. 24:00 nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
do 4 maja 2020 r.* składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 5 maja 2020 r. składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na terenie kraju
do 7 maja 2020 r. zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
do 7 maja 2020 r. zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
8 maja 2020 r. o godz. 24:00 zakończenie kampanii wyborczej
9 maja 2020 r. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
10 maja 2020 r. w godz. 7:00‑21:00 przeprowadzenie głosowania

 

 

Darek Potasznik

Udostępnij:


Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz