Radni Województwa Wielkopolskiego informują o niemożności przeprowadzenia wyborów

Wybory

Grupa Radnych Województwa Wielkopolskiego poinformowała Komisarzy Wyborczych o niemożności przeprowadzenia wyborów. Radni Sejmiku Wielkopolskiego reprezentujący Koalicję Obywatelską wystosowali apel:

"My, Radni Województwa Wielkopolskiego w pełni zgadzamy się ze stanowiskiem wielu samorządowców, którzy w trosce o zdrowie swoich mieszkańców, poinformowali Komisarzy Wyborczych, iż nie są w stanie przeprowadzić wyborów zgodnie z wymogami prawa w dniu 10 maja 2020 roku.

Jako osoby reprezentujące swoich wyborców i działający w ich imieniu, nie zgadzamy się ze stanowiskiem obecnie rządzących, iż nie ma na dziś przesłanek do przesunięcia wyborów na inny termin. W naszej ocenie wprowadzone do tej pory restrykcje, obostrzenia i ograniczenia praw Polaków, które w naszej ocenie są niezgodne z Konstytucją RP, wprost noszą znamiona stanu wyjątkowego.

Nakładanie na Polaków obowiązku pozostania w domach może nastąpić tylko na podstawie stanu wyjątkowego.

Zgadzamy się z większością Polaków, iż wprowadzenie w tym momencie stanu wyjątkowego pozwoliłoby zająć się w pełni walką z koronawirusem a przedsiębiorcom zapewniłoby możliwości odszkodowawcze.

Przeprowadzenie wyborów w obecnym terminie powoduje duże zagrożenie dla członków komisji i wyborców.

Wobec powyższego zachęcamy również innych samorządowców do racjonalnego podejścia oraz oceny możliwości zorganizowania procedury wyborczej zgodnie z kalendarzem wyborczym, mimo skandalicznych słów wicemarszałka Sejmu RP, Pana Ryszarda Terleckiego, o możliwościach wprowadzenie nadzoru komisarycznego.

Dla nas samorządowców zdrowie i życie swoich mieszkańców jest ważniejsze niż utrata stanowisk."

Podpisali

Radni i Radne Województwa Wielkopolskiego

Paulina Stochniałek

Patrycja Przybylska

Marta Dzikowska

Andrzej Pichet

Ewa Panowicz

Marek Gola

Przemysław Ajchler

Tuba Redaktor

Udostępnij:


Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz