Oświadczenie Senatorów

Wybory

Grupa Senatorów RP wydała oświadczenie w sprawie ochrony pracowników DPS i personelu medycznego, którego treść prezentujemy poniżej:

O Ś W I A D C Z E N I E
S E N A T O R Ó W R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia 18 kwietnia 2020 r.
wzywające przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do zaprzestania działań
i wypowiedzi godzących w dobre imię pracowników Domów Pomocy Społecznych oraz
personelu medycznego podczas pandemii wirusa SARS-CoV-2.

 

Na pierwszej linii walki z pandemią wirusa SARS-CoV-2 znajdują się przedstawiciele zawodów medycznych oraz pracownicy Domów Pomocy Społecznej, którzy każdego dnia dbają o zdrowie i życie Polek i Polaków. W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z działaniami i wypowiedziami przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, godzącymi w dobre imię wszystkich pracowników systemu ochrony zdrowia i DPS-ów. Pan Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia stwierdził np., iż pracownicy medyczni bagatelizują procedury bezpieczeństwa związane z koronawirusem.

Nie do zaakceptowania jest wystawianie przez wojewodów nakazów pracy dla m.in. matek na urlopach macierzyńskich, samotnie wychowujących dzieci czy kobiet w ciąży do walki z pandemią COVID-19. Skandalem jest nakładanie wielotysięcznych kar na te osoby.

17 kwietnia 2020 r. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro poinformował o rozpoczęciu dochodzeń w sprawie niektórych Domów Pomocy Społecznej w Polsce. Funkcjonariusze sprawdzą, czy w placówkach nie doszło do naruszenia procedur związanych z bezpieczeństwem podopiecznych placówek. Jest to tym bardziej bulwersujące, że pracownicy DPS-ów są dziś najbardziej zagrożeni zakażeniem koronawirusem.

Te działania insynuują, iż za rozprzestrzeniającym się wirusem stoją nieodpowiednie zachowania personelu medycznego i pracowników DPS-ów. Tymczasem głównymi powodami problemów w placówkach ochrony zdrowia i Domach Pomocy Społecznej są mała liczba testów na obecność wirusa, niedostatek środków ochrony osobistej oraz braki kadrowe.

My, niżej podpisani Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej wzywamy przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego zaprzestania publicznych działań i wypowiedzi, godzących w dobre imię lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałego personelu medycznego a także pracowników Domów Pomocy Społecznej. W tak trudnym czasie potrzebna jest nam solidarność i wsparcie dla tych, którzy najmocniej walczą z epidemią.
 

(-) Paweł Arndt; (-) Halina Bieda; (-) Marek Borowski; (-) Bogdan Borusewicz;
(-) Barbara Borys-Damięcka; (-) Marcin Bosacki; (-) Krzysztof Brejza; (-) Jacek Bury;
(-) Alicja Chybicka; (-) Leszek Czarnobaj; (-) Robert Dowhan; (-) Artur Dunin;
(-) Jerzy Fedorowicz; (-) Zygmunt Frankiewicz; (-) Stanisław Gawłowski;
(-) Beniamin Godyla; (-) Agnieszka Gorgoń-Komor; (-) Tomasz Grodzki; (-) Janusz Gromek;
(-) Jolanta Hibner; (-) Danuta Jazłowiecka; (-) Kazimierz Kleina; (-) Bogdan Klich;
(-) Andrzej Kobiak; (-) Magdalena Kochan; (-) Agnieszka Maria Kołacz-Leszczyńska;
(-) Władysław Komarnicki; (-) Stanisław Lamczyk; (-) Beata Małecka-Libera;
(-) Ewa Matecka; (-) Antoni Mężydło; (-) Janusz Pęcherz; (-) Marek Plura;
(-) Aleksander Pociej; (-) Jadwiga Rotnicka; (-) Sławomir Rybicki; (-) Joanna Sekuła;
(-) Adam Szejnfeld; (-) Ryszard Świlski; (-) Kazimierz Michał Ujazdowski; (-) Jerzy Wcisła;
(-) Barbara Zdrojewska; (-) Bogdan Zdrojewski; (-) Wojciech Ziemniak

Darek Potasznik

Udostępnij:


Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz