Senatorowie KO o przedwyborczych pracach Senatu /video/

Wybory

Senatorowie Koalicji Obywatelskiej - Ewa Matecka i Janusz Pęcherz przedstawili informację o pracach Senatu nad zmianami w Ordynacji Wyborczej i przyjęciu ustawy o roli mediów publicznych w czasie wyborów.
Na spotkaniu z dziennikarzami w dniu 5 czerwca senator Ewa Matecka i senator Janusz Pęcherz poinformowali o trybie prac nad ustawą o powszechnych wyborach Prezydenta RP oraz o niepokojącym zjawisku stronniczości mediów publicznych w czasie wyborów.

- Obserwujemy bardzo wiele niepokojących analogii do czasu sprzed ponad 30 lat – mówiła Ewa Matecka – i ten niepokój powoduje coraz bardziej intensywne prace w Senacie w dbałości nad stanowieniem prawa w Rzeczypospolitej. Przedłożony Senatowi projekt ustawy o wyborach prezydenckich wymagał bardzo wielu poprawek. Były tam zawarte przepisy nie do przyjęcia w kraju demokratycznym.

Większość z 34 poprawek zgłoszonych przez Senat, Sejm odrzucił. Spośród zaakceptowanych poprawek senatorowie zwrócili uwagę, że kluczową wydaje się przywrócenie nadzoru Państwowej Komisji Wyborczej nad przeprowadzeniem wyborów, co pierwotnie miało być kompetencją wskazanego ministra.

Senator Janusz Pęcherz omówił też najważniejsze poprawki odrzucone przez Sejm, które w opinii senatorów Koalicji Obywatelskiej znacznie poprawiłyby jakość tej ustawy. Wśród odrzuconych poprawek znalazły się m.in.:

- wydłużenie do 10 dni czasu na zebranie 100 tysięcy podpisów przez nowo zgłoszonych kandydatów,

- obowiązek potwierdzenia odbioru pakietu wyborczego

- przywrócenie wpływu PKW na kalendarz wyborczy

- możliwość podpisania listy poparcia dla kandydata przez EPUAP

- wydłużenie godzin otwarcia lokali wyborczych

- zwiększenie liczebności obwodowych komisji wyborczych z 3 do 5 osób

- udział przedstawiciela wójta, burmistrza, prezydenta w pracach komisji wyborczych

- zagwarantowanie zwrotu kosztów organizacji wyborów dla samorządów lokalnych.

Senator Ewa Matecka informując o przyjęciu przez Senat ustawy o roli mediów publicznych w czasie wyborów prezydenckich zwróciła uwagę, że rola mediów publicznych opisana jest precyzyjnie w ustawie o radiofonii i telewizji, niestety zapisy te nie są obecnie respektowane.

- Zostały dzisiaj przekroczone granice, których wcześniej nikt nie przekraczał. Mówię tutaj o cenzurze, ale również o atakach mediów publicznych na wybranych kandydatów, na ich rodziny i dzieci – argumentowała senator Matecka. – Polacy mówią głośno, że mają tego dość. Mam nadzieję, że po wyborach prezydenckich będziemy w stanie przywrócić standardy demokratyczne w naszym kraju.

Darek Potasznik

Udostępnij:


Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz