V SESJA RADY MIEJSKIEJ

Społeczne

Przewodniczący Jarosław Lisiecki zaprasza na V Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 roku o godz. 10.00 w Forum Synagoga.


Proponowany porządek obrad
I Otwarcie.
II Przyjęcie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej.
IV Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
V Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od I do V Sesji Rady Miejskiej.
VI Interpelacje i zapytania radnych.
VII Podjęcie uchwał w sprawie:
1) powołania Pana Michała Żabińskiego na stanowisko Skarbnika Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
3) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
4) emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu,
5) pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”,
6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Wysocką a ul. Frąszczaka,
7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek nr 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 i części działki 1/11 z obrębu 206,
8) nadania imienia Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim,
9) określenia kryteriów naboru stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
10) nadania statutu Radzie Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego,
11) powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,
12) zmiany uchwały Nr IX/81/91 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 1991 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządnych z późniejszymi zmianami,
13) zmiany uchwały Nr IX/80/91 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 1991 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich z późniejszymi zmianami,
14) przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej za 2018 rok,
15) zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 1”Śródmieście”,
16) zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 2”Wenecja”,
17) zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 3”Krępa”,
18) zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 4”Jana Pawła II”,
19) zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 5”Pruślin”,
20) zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 6”Kamienice Stare”,
21) zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 7”Zacisze-Zębców”,
22) zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 8”Odolanowskie”,
23) zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 9”Nowe Parcele”,
24) zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 10”Parcele Zacharzewskie”,
25) zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 11”Powstańców Wielkopolskich”,
VIII Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
IX Wolne wnioski i informacje.
X Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Lisiecki


Udostępnij:


Czas trwania wydarzenia:

    Start: 2019-01-30 10:00
    Koniec: 2019-01-30 18:00

Miejsce wydarzenia:

    Forum Synagoga
    Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski

POLECANE FIRMY

REKLAMA

KALENDARZ WYDARZEŃ

24
Sobota
Sierpień 2019
Sierpień
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
imieniny:
Bartosza, Jerzego, Maliny