AKTUALNOŚCIMiastoPowiatSportRozrywka i kulturaNaukaTurystykaNa SygnaleKącik PrasowyPolityka

Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jako sposób na aktywne i twórcze życie seniorów

Nauka

Stowarzyszenie OUTW obchodzi Jubileusz 15.lecia swego istnienia. Aktualnie liczy 350 członków. W ciągu 15 lat w stowarzyszeniu było ponad 1.5 tysiąca członków, a w zajęciach edukacyjnych uczestniczyło ponad 5 tysięcy słuchaczy.

Galeria zdjęć


REKLAMA

Patrząc na dorobek i osiągnięcia jednej z najbardziej popularnych i cenionych organizacji pozarządowych w mieście można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku miał duży wpływ na budowanie wizerunku Ostrowa Wielkopolskiego jako Miasta przyjaznego starzeniu. Zasługa to wielu seniorek i seniorów, którzy pod przewodnictwem długoletniego prezesa ostrowskiego uniwersytetu Józefa Kozana i obecnej prezes Aleksandry Biegańskiej udowodnili sobie i innym, że dojrzałe życie może być barwne i pełne nowych wyzwań, że jesień życia to nie kres, ale początek prawdziwego odkrywania siebie i swoich pasji. Pokazali niejeden raz, że aktywny tryb życia to niepodważalny klucz do sukcesu, to źródło radości i sensu życia. Dzięki otwarciu się  na świat i ludzi ostrowscy seniorzy skupieni w uniwersyteckiej rodzinie lepiej spożytkowują swój czas.Swoim postępowaniem i aktywnym włączaniem się w nurt życia miasta i powiatu nasi nestorzy są wzorem dla młodych pokoleń, wspierają integrację międzypokoleniową, dają przykład jak zaakceptować swój wiek i skutecznie radzić sobie ze starością.

Rolę i pozycję ostrowskiego uniwersytetu, jego różnorodne formy aktywności wśród mieszkańców miasta i powiatu docenili podczas ostatnich spotkań z Zarządem OUTW Beata Klimek – prezydent miasta i Paweł Rajski – starosta ostrowski podkreślając, że Uniwersytet jest prężnym ośrodkiem dla rozwoju seniorów, ważnym ogniwem oświatowego pejzażu i pożyteczną ideą kształcenia ustawicznego na mapie Ostrowa Wielkopolskiego.

Mając codzienny kontakt z seniorami poznałem opinię wielu z nich o tym, jak Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku wpłynął na ich aktywność życiową, na poprawę zdrowia i życiowego optymizmu w trudnym procesie zdrowego i bezpiecznego starzenia się. Wiem więc, że w ich oczach ostrowski uniwersytet to nie tylko sposób na zdobycie wiedzy, ale także przywrócenie radości życia. Potwierdza to Maria Wojtaszek, członek Zarządu ostrowskiego uniwersytetu, inicjatorka wielu akcji społecznych i charytatywnych wśród seniorów, kiedy o sensie istnienia stowarzyszenia OUTW mówi: Gdyby nie ta inicjatywa, to siedzielibyśmy w domu i starzelibyśmy się… Potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy czuć się potrzebni, ale również potrzebujemy ćwiczyć nasz umysł i ciało, póki się da. Ta zachęta popularyzująca zdrowy styl życia znalazła, z inspiracji ostrowskiego uniwersytetu, uznanie wśród ludzi w podeszłym wieku w Ostrowie Wielkopolskim.

Jubileusz 15.lecia OUTW to okazja, aby pokazać zasłużony dla społeczności lokalnej uniwersytet oczyma długoletnich słuchaczek i słuchaczy, spojrzeć na jego godną podziwu rolę w kształtowaniu jakości życia osób starszych.

Uniwersytety Trzeciego Wieku to wspaniałe rozwiązanie dla osób, które przeszły na emeryturę, a nie chcą pozostawać bezczynne albo są samotne – stwierdza Józef Kozan, twórca i założyciel oraz długoletni prezes OUTW oraz inicjator powołania Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego i jej przewodniczący - to fenomen społeczny uznany przez środowiska zajmujące się polityką senioralną.  W tym kontekście Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego nadrzędnym celem była zawsze aktywizacja ludzi starszych zapewnia seniorom – słuchaczkom i słuchaczom zyskanie nowych umiejętności i poszerzanie wiedzy oraz jest świetnym sposobem na wykorzystanie wolnego czasu. Studia „trzeciego wieku” otwierają możliwość nawiązywania nowych znajomości, co pozwala seniorom na przezwyciężenie uczucia samotności, lęków a często depresji i znalezienie nowego celu w życiu. Za wielki sukces uznaję fakt, że imponujący dorobek uniwersytetu w minionych 15.latach, wynikający ze wspólnoty działania, wyzwolił wśród seniorów naszego środowiska miasta i powiatu poczucie dumy z przynależności do Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz świadomość, że idea jego istnienia jest owym fenomenem, mobilizującym ludzi wieku emerytalnego do samorealizacji i aktywności, pragnących nadążyć za postępem i rozwojem cywilizacji w otaczającym nas świecie.

Różnorodność opinii seniorów w temacie wpływu Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na ich aktywność życiową i poczucie swojej wartości pobudza do myślenia, pokazuje siłę oddziaływania stowarzyszenia OUTW na ludzkie postawy, na ich zaangażowanie i kreatywność w życiu lokalnej społeczności. Bywając często w towarzystwie starszych ostrowian wypowiadających się o OUTW słyszałem niejeden raz słowa: moje życie stało się aktywne i radosne, spoglądam teraz z większym optymizmem w przyszłość; dbając o kondycję fizyczną i umysłową poczułam się osobą bardziej dowartościowaną; otworzyłam się na świat i zaakceptowałam go takim, jakim się stał bez bliskich mi ludzi; uśmiech częściej gości na moim obliczu; nowe pasje, jakie tutaj znalazłam stały się balsamem dla mojej duszy; uczelnia jest miejscem spotkań z podobnymi osobami, które muszą stawiać czoła wielu problemom, łatwiej mi teraz iść przez życie; nawiązane przyjaźnie ubarwiły moją codzienność i oddaliły ode mnie szare i smutne myśli, jakie dotąd często mi towarzyszyły.

A jak patrzą na rolę uniwersytetu członkowie z długoletnim stażem, będący wśród ostrowskich seniorów przykładem aktywności godnej naśladowania?

Regina Banaszak – przewodnicząca Samorządu Słuchaczy stwierdza, że poprzez uczestnictwo w zajęciach OUTW nabyła umiejętności i wiedzę w wielu dziedzinach życia, zwłaszcza w nauce języka angielskiego. Wielką radość i satysfakcję daje jej uczestnictwo w kole tanecznym oraz w chórze. Za wyjątkowo ważne uważa zajęcia, dla których zapisała się na Uniwersytet Trzeciego Wieku związane z wszelką aktywnością ruchową. Praca zawodowa pochłaniała mi dużo czasu a i motywacja była słaba– dodaje. Dlatego w OUTW cztery razy w tygodniu chodzę na zajęciach gimnastyczne, takie jak fitness, kształtowanie sylwetki i joga. Aktywności fizyczne wzmocniły mnie i poprawiły moją kondycję fizyczną i psychiczną. W czasie tych zajęć poznałam osoby, z którymi się przyjaźnie, co jeszcze bardziej motywuje mnie do wyjścia z domu. Dzięki temu mam pozytywne nastawienie do ludzi i życia. Na bazie swoich doświadczeń zachęcam starszych mieszkańców miasta i powiatu do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy i rozwijania swoich pasji.

Teresa Setecka – przewodnicząca koła humanistyczno – historycznego, w przeszłości przez kilka lat przewodnicząca Samorządu Słuchaczy, jest członkiem OUTW od początku, czyli od 2007 roku. W tym czasie – podkreśla – moje życie wzbogaciło się o tak wiele przeżyć, że trudno w skrócie o tym powiedzieć. Wspominam z sentymentem uczestnictwo w zajęciach nauki języka angielskiego, spotkania i wykłady promujące dorobek literacki ostrowskich poetów, dziennikarzy i pisarzy, zwiedzanie dalszych i bliskich okolic w ramach klubu „Podróżnika”, pobyty na Uniwersytecie Wrocławskim i w Bibliotece Głównej UAM w Poznaniu, czy udział w spotkaniach integracyjnych – imprezach plenerowych i piknikach – będące okazją do miłego spędzania czasu na zabawie, rozmowach i wypoczynku. Wspaniałą dla mnie przygodą jest udział w wyprawach turystycznych i kulturalnych w ramach Koła turystyki pieszej i rowerowej „Turystocykliści”. Podczas takich spotkań, prelekcji, kampanii i wycieczek nawiązałam sympatyczne relacje towarzyskie i przyjaźnie, które trwają do dziś. Dzięki temu nasz Uniwersytet rozwija się a my z radością i uśmiechem na ustach patrzymy w przyszłość. 

Ewa Zielińska, ciesząca się dużym autorytetem wśród seniorów uniwersyteckiego środowiska zauważa, że nie potrafi sobie wyobrazić „trzeciej młodości” bez uczestnictwa w życiu OUTW. Był to czas piętnastoletniego udziału w szerokiej gamie wydarzeń kulturalnych, społecznych, turystycznych czy sportowych. To czas spotkań ze „Sztuką Wysoką” w teatrach i filharmoniach, uczestnictwa w konferencjach naukowych i comiesięcznych wykładach o bogatym spektrum tematyki, świetnych wakacyjnych pobytów w kraju i za granicą, systematycznych zajęć rekreacyjnych w wielu opcjach. Wymienione tylko hasłowo wydarzenia są ilustracją intensywnej aktywności życiowej, chroniącej przed stagnacją psychiczną i fizyczną. Najcenniejszym zjawiskiem uczestnictwa w OUTW jest wzbogacenie naszego okresu życia o głębokie, dojrzałe przyjaźnie oparte na fundamencie doświadczenia, mądrości i wspólnych światów wartości płynących z przeżytego czasu. Bycie członkiem OUTW daje również bardzo praktyczne bonusy w postaci wsparcia informacyjnego przy rozwiązywaniu problemów np. zdrowotnych czy prawnych, które są zjawiskami nie do uniknięcia w naszej grupie społecznej.

Bożena Obst – seniorka znana z działalności charytatywnej i otwartego serca dla innych uważa, że dla niej jak i dla wielu koleżanek i kolegów, których zna, z którymi się przyjaźni, ostrowski uniwersytet jest miejscem wyjątkowym, takim serdecznym, pełnym ciepła domem, który pozwala starszym na przezwyciężenie uczucia samotności, depresji i znalezienie nowego celu w życiu. Studia „trzeciego wieku” pozwoliły niejednemu nawiązać nowe znajomości, w wielu przypadkach przyjacielskie relacje. Tak też było ze mną. Nie wyobrażam sobie, abym nie mogła być członkiem naszej uniwersyteckiej rodziny.

Uniwersytet myśli o przyszłości – mówi Aleksandra Biegańska, prezes OUTW. Stawiamy na aktywność i nowoczesność. Będziemy preferować zdrowy styl życia w przekonaniu, że takie formy relaksu należy upowszechniać zachęcając seniorów do korzystania z dobrodziejstwa codziennej aktywności fizycznej i umysłowej. Zadbamy o to, aby aktywność dająca radość życia towarzyszyła naszym seniorom każdego dnia. W tym kontekście liczna grupa seniorów skupiona w klubie „Podróżnika” będzie nadal uświadamiać innym, że kto podróżuje, ten zmienia świat i ludzi. Z pola naszego widzenia nie znikną działania charytatywne na rzecz samotnych i potrzebujących, jak też rozwijanie więzi międzypokoleniowej.

            Uniwersytet myśli o nowatorskich działaniach – mówi Ryszard Dolata, wiceprezes Zarządu OUTW. Idziemy w technikę na wysokim poziomie, czemu dajemy wyraz biorąc udział jako pierwszy i jedyny w Polsce uniwersytet w międzynarodowym programie Unii Europejskiej ERASMUS+, dzięki któremu wprowadzimy do programu edukacyjnego OUTW, w zakresie podstawowym, dział nauki technicznej zajmującej się robotyką, która obejmuje sensorykę, cybernetykę, informatykę oraz mechanikę i elektronikę.

Imponujący dorobek uniwersytetu w minionych 15 latach dowodzi, że Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku to dobry sposób na aktywne i twórcze życie seniorów. Jego członkowie udowodniają, że starość nie musi być czasem rozżalenia i samotności, ale może być nowym, barwnym i intrygującym okresem życia, w towarzystwie życzliwych ludzi, optymistycznie patrzących w przyszłość.

 

Inf. Kazimierz Nawrocki

REKLAMA
Darek Potasznik

Udostępnij:


Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz


POLECANE FIRMY

AKTUALNOŚCI

Głosowanie

Zobacz wyniki

KALENDARZ WYDARZEŃ

19
Piątek
Sierpień 2022
Sierpień
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1234
imieniny:
Emilii, Julinana, Konstancji
REKLAMA