AKADEMIA MEDIACJI - PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU MEDIATORA

Nauka

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich zaprasza na szkolenie:


Kwalifikacje mediatora uzyskuje się w wyniku odbycia szkolenia o charakterze teoretycznym i praktycznym, w wymiarze co najmniej 40 godzin zegarowych, potwierdzonego zaświadczeniem ukończenia kursu.

Zgodnie z niniejszymi standardami nasze szkolenie mediacyjne obejmuje następujące tematy:

- Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego
- Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
- Trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji
- Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych
- Warsztaty umiejętności praktycznych (symulacje mediacji)
- Konstruowanie ugód
- Dokumenty w obrocie mediator – strona, mediator – sąd
- Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone zostały przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości dn. 26 czerwca 2006 r.

Szczegółowy program szkolenia dostępny na stronie:
http://www.wskmostrow.edu.pl/kursy/mediacje-szkolenie-bazowe/

> Szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

> Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów przy Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie

> Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych, prowadzoną przez prezesów sądów

> Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych

> Celem organizowanego przez nas szkolenia jest przygotowanie Państwa do pełnienia funkcji mediatora, którą można wykonywać na wielu płaszczyznach życia zawodowego oraz społecznego. Ponadto zdobyta wiedza oraz umiejętności mogą być wykorzystywane także na wielu innych polach aktywności osobistej i działalności zawodowej

> Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych

> Organizowane przez nas szkolenie jest prowadzone metodą mieszaną: wykładowo – warsztatową. Dzięki takiej metodzie prowadzenia szkolenia, uczestnicy mają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej gwarantującej prawidłowy przebieg mediacji, a także nabycia umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia mediacji, takich jak np. umiejętność diagnozowania konfliktu, stosowanie technik mediacyjnych oraz formułowanie warunków porozumienia

> Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia

> Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje kompleksowe materiały szkoleniowe oraz wzory dokumentów sporządzanych w mediacji

> Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, również po zakończeniu szkolenia służymy pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów praktycznych, które mogą powstać przy prowadzeniu mediacji

Po ukończeniu szkolenia bazowego istnieje możliwość pogłębienia swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej w jednym z trzech kierunków:

- Mediacje rodzinne
- Mediacje administracyjne
- Mediacje cywilno – gospodarcze
Są to jednodniowe szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb, skupiające się na konkretnych zagadnieniach.

ZAPRASZAMY!
Dowiedz się więcej:
http://www.wskmostrow.edu.pl/kursy/akademia-mediacji/
tel: 739 031 083


Udostępnij:


Czas trwania wydarzenia:

    Start: 2019-06-01 09:00
    Koniec: 2019-06-01 18:00

Cena biletu / wejścia:

    1100 zł

Miejsce wydarzenia:

    Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich
    Kolejowa 10/4, 63-400 Ostrów Wielkopolski

POLECANE FIRMY

PODOBNE WYDARZENIA

KALENDARZ WYDARZEŃ

29
Wtorek
Wrzesień 2020
Wrzesień
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1234
imieniny:
Michaliny, Michała, Rafała