KUKS Zębców " Szóstka"

KUKS Zębców " Szóstka"

ul. Staroprzygodzka 112, 63-400 Ostrów Wielkopolski http://kukszebcow.pl
Udostępnij:  

KUKS - Katolicki Uczniowski Klub Sportowy "Zębców Szóstka" przy Parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków.

Został założony w 2000 roku przez ks. Romana Seroczyńskiego oraz Zdzisława Płóciennika.

Główne cele Klubu:

a) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły i własne oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców, nauczycieli, sympatyków i sponsorów;

b) angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej dostosowanej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;

c) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły oraz młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;

d) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości;

e) integracja lokalnego środowiska;

f) zagospodarowanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych;

g) popularyzacja gry w piłkę nożną.

Godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela